Вячеслав Шадрин

Фотография Евгения Глекова (Москва).