Вадим Егоров

1 - 2

Взято с ksprotvino.narod.ru Взято с ksprotvino.narod.ru Взято с www.bards.ru Фотография Виталия Гуткина. Взято с earth.es.huji.ac.il/~vit/ Из архива Дмитрия Фрумина. Взято с earth.es.huji.ac.il/~vit/ Фотография Виталия Гуткина. Взято с earth.es.huji.ac.il/~vit/ Взято с ksp.omsk.net.ru Официальное открытие Интернет-проекта "Bard.ru". 02.03.2001г. Фотография А.Ромашкова. Взято с www.bard.ru
Фотография Игоря Каримова (Москва). Взято с www.bard.ru Фотография Игоря Каримова (Москва). Взято с www.bard.ru Фотография Игоря Каримова (Москва). Взято с www.bard.ru Фестиваль "Соловьиная трель". г.Курск. 1995г. Взято с www.kursk.ru/win/client/assonans/Trel.htm Взято с russia-in-us.com/Music/Artists/ Концерт в КСП "Зеркало". Взято с ameller.narod.ru Концерт в КСП "Зеркало". Взято с ameller.narod.ru Концерт в КСП "Зеркало". Взято с ameller.narod.ru Буян-2001. 04.07.2001. Взято с www.bard.ru Буян-2001. 04.07.2001. Взято с www.bard.ru