Валерий Боков

Фотография Валерия Лукьянова и Якова Тахтарова с Зимнего Грушинского фестиваля. Взято с old.samara.ru/~grushinsky/ Взято с ksp.omsk.net.ru Фотография Валерия Мустафина. Взято с vmr.kazan.ru Фотография Валерия Мустафина. Взято с vmr.kazan.ru Фотография Евгения Глекова (Москва).